Đặt phòng

  • Nha Trang Palace Hotel
  •   09 Yersin, P. Lộc Thọ, Nha Trang
  •   Tell : +84 58 3563191
  •   Fax : +84 58 3563198
  •   Email : Info@nhatrangpalace.com.vn

Đăng ký nhận bảng tin

(*) Bằng việc gửi mẫu này, tôi đồng ý rằng Nha Trang Palace Hotel có thể gọi điện, gửi tin nhắn SMS, email và / hoặc mail cho tôi tại các chi liên lạc được cung cấp trong đơn này để cập nhật về quyền ưu đãi sinh nhật, chương trình khuyến mãi mới nhất, các sự kiện, các hoạt động tiếp thị, tin tức liên quan thông điệp và mục đích phục vụ khách hàng.Gửi cho tôi các chương trình khuyến mãi và thông tin của:
 

Support

Skype:

Yahoo:

Tel: +84.510.3864610